(Phần 1) Bàn về đầu tư cho Giáo Dục Âm Nhạc

10/09/2018 - Âm nhạc & Cuộc sống

Âm nhạc, giáo dục âm nhạc, đầu tư là những từ thường xuyên được nhắc đến hiện nay. Bài viết này không nhằm đến góc độ của việc đầu tư lập trường mở lớp để kinh doanh mà chỉ bàn về đầu tư giáo dục âm nhạc cho cá nhân nhà đầu tư và con cái của họ. Nói một cách bình dị là học nhạc thông qua học “đàn”. Đây không phải là một bài báo nghiên cứu khoa học nhằm chứng minh một quan điểm hay một luận thuyết nào, đơn giản, nó chỉ là một tổng quan các hiện tượng được quan sát từ thực tiễn hoạt động giáo dục âm nhạc của cá nhân người viết, với mục đích chia sẻ với những bạn đọc đang đầu tư, hoạt … động hoặc quan tâm đầu tư trong lĩnh vực này. Âm nhạc quan trọng đến đâu? Tầm quan trọng và ảnh hưởng của âm nhạc đổi với con người đã được đề cập chi tiết từ cách đây hơn 2300 năm trước bởi các triết gia Hy Lạp lừng danh như Plato, Aristotle, Socrates và trước cả họ, là Khổng Tử tại Trung Quốc.

Là những triết gia, chính trị gia, nhà giáo, nhà hoạt động xã hội, họ đã nhận ra sức ảnh hưởng của âm nhạc, tiêu cực hay tích cực tùy theo hình thái âm nhạc, đến sự hình thành và phát triển của từng cá nhân cho đến diện rộng hơn là toàn xã hội và nhà nước. Gần đây nhất là John Sykes, giám đốc phát triển của MTV Networks của Mỹ, khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc cho trẻ em. Theo ông, đây là một yếu tố tối cần thiết cho việc phát triển nguồn lực quốc gia. Nếu những quan điểm trên là đúng thì hiển nhiên, việc quan tâm tới giáo dục âm nhạc cho con cái rõ ràng là một trách nhiệm cụ thể đối với các bậc làm cha mẹ và của cả xã hội.

— Klavierhaus, Passion for Piano —