Acoustic Live Custom

Acoustic Live Custom
Điều gì làm cho trống phát ra âm tuyệt hảo và trực tiếp?

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Acoustic Live Custom

Dòng sản phẩm Live Custom được thiết kế nhấn mạnh hơn vào việc chơi trống ở một tình huống trực tiếp (chơi sống) sử dụng lớp gỗ sồi 1.2 mm, dày hơn 10% so với trống Oak Custom ( Thông Thường Dùng Gỗ Sồi) Vỏ trống cái bao gồm thiết kế 8 lớp trong khi tum trống,tum sàn trống và vỏ trống có 6 lớp.

Live Custom truyền âm thanh sâu và mạnh, giàu sự diển cảm vượt xa sự tưởng tượng của bạn, và phần phụ kiện được thiết kế với một số ý tưởng cải tiến, mới mang lại sự ổn định và độ tin cậy cao ngay cả trong các môi trường có điều kiện như trên sân khấu.