Acoustic Stage Custom

Acoustic Stage Custom
Thiết lập những điệu nhạc hoàn hảo với nhịp đánh mạnh của bộ trống Yamaha.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Acoustic Stage Custom

Bộ trống Stage Custom được giới thiệu vào năm 1995, một lần nữa YAMAHA lại thiết lập các tiêu chuẩn về giá trị và âm thanh.

Bằng cách thừa hưởng từ dòng trống Custom thu âm truyền thống, chúng tôi tự hào giới thiệu bộ trống Stage Custom với vỏ trống hoàn toàn bằng gỗ bulo.