Tenor YTS-26

Tenor YTS-26
Bộ cổ ngỗng mới được liên kết bằng đinh vít bền vững

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Một bộ thu cổ ngỗng được thiết kế lại nhằm tạo độ phản ứng nhanh và dễ chơi đồng thời tăng độ bền của cơ chế. Cơ cấu cải tiến từ B-C# thấp bảo đảm đóng ổn định phím C# thấp và tăng khả năng phản hồi rõ ràng từ các nốt trong tầm thấp của nhạc cụ.