Trống điện tử DTX450K

DTX450K
DTX450K có 19 bộ trống thông thường và bộ cơ bàn đạp trống cái thật sự.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trống điện tử DTX450K

Model sang trọng này bao gồm đệm trống con TP70S cho phép chơi các đầu trống con, rimshot mở và giọng rimshot đóng trong mỗi ba vùng để mang lại cảm giác âm nhạc nhiều hơn. Bạn sẽ cảm nhận rằng bàn đạp trống cái mang lại cảm giác đích thực cho trống kick, và pedal điều khiển hi-hat có thể điều chỉnh được. Âm thanh trống chất lượng cao do được rút kết từ DTX900/700/500 series của Yamaha và DTX-MULTI 12, và bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ bất kỳ lúc nào bạn muốn để trải nghiệm các âm thanh khác nhau.