GOLD LEAF

Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên trên những giá trị và kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất piano. Từ thập niên 80, cùng các chuyên gia danh tiếng như Pietro Righini, Guglielmo Giordano... Paolo Fazioli đã định hướng mục tiêu và ước mơ của mình là chế tạo ra những cây đàn piano tốt nhất thế giới, bất chấp chi phí cho nghiên cứu và nguyên vật liệu tốt nhất. Những nỗ lực của Paolo Fazioli đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã đến như mong đợi. Hiện nay FAZIOLI đã lấy lại sự độc tôn tồn tại nhiều năm của một số thương hiệu piano danh tiếng trên thế giới tại các thính phòng và vượt lên vị trí dẫn đầu trong phân khúc đàn piano cao cấp.

MALECHITE

Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên trên những giá trị và kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất piano. Từ thập niên 80, cùng các chuyên gia danh tiếng như Pietro Righini, Guglielmo Giordano... Paolo Fazioli đã định hướng mục tiêu và ước mơ của mình là chế tạo ra những cây đàn piano tốt nhất thế giới, bất chấp chi phí cho nghiên cứu và nguyên vật liệu tốt nhất. Những nỗ lực của Paolo Fazioli đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã đến như mong đợi. Hiện nay FAZIOLI đã lấy lại sự độc tôn tồn tại nhiều năm của một số thương hiệu piano danh tiếng trên thế giới tại các thính phòng và vượt lên vị trí dẫn đầu trong phân khúc đàn piano cao cấp.

MARCO POLO

Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên trên những giá trị và kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất piano. Từ thập niên 80, cùng các chuyên gia danh tiếng như Pietro Righini, Guglielmo Giordano... Paolo Fazioli đã định hướng mục tiêu và ước mơ của mình là chế tạo ra những cây đàn piano tốt nhất thế giới, bất chấp chi phí cho nghiên cứu và nguyên vật liệu tốt nhất. Những nỗ lực của Paolo Fazioli đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã đến như mong đợi. Hiện nay FAZIOLI đã lấy lại sự độc tôn tồn tại nhiều năm của một số thương hiệu piano danh tiếng trên thế giới tại các thính phòng và vượt lên vị trí dẫn đầu trong phân khúc đàn piano cao cấp.

GOLD LEAF

Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên trên những giá trị và kinh nghiệm truyền thống trong sản xuất piano. Từ thập niên 80, cùng các chuyên gia danh tiếng như Pietro Righini, Guglielmo Giordano... Paolo Fazioli đã định hướng mục tiêu và ước mơ của mình là chế tạo ra những cây đàn piano tốt nhất thế giới, bất chấp chi phí cho nghiên cứu và nguyên vật liệu tốt nhất. Những nỗ lực của Paolo Fazioli đã được đền đáp xứng đáng khi thành công đã đến như mong đợi. Hiện nay FAZIOLI đã lấy lại sự độc tôn tồn tại nhiều năm của một số thương hiệu piano danh tiếng trên thế giới tại các thính phòng và vượt lên vị trí dẫn đầu trong phân khúc đàn piano cao cấp.

  • GOLD LEAF

    Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên những giá trị

  • MALECHITE

    Cây đàn piano được chế tác bởi Paolo Fazioli là một kiệt tác khi vượt lên những giá trị

  • MARCO POLO

    Huyền thoại Paulo Fazioli khởi đầu FAZIOLI 1981 tại Sacile, cách Venice 60 km về hướng đông nam, nước Italia