SUMMER FESTIVALS & FAZIOLI

06/09/2019 - Tin tức & Sự kiện

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh tuyệt đẹp từ những lễ hội âm nhạc trong suốt mùa hè với sự góp mặt của dòng đàn FAZIOLI nhé !


 

JAZZFEST WIEN

http://www.jazzfest.wien/

 


 

CLASSICHE FORME

Created and directed by Beatrice Rana

https://www.classicheforme.com/


 

TRASIMENO MUSIC FESTIVAL

Created and directed by Angela Hewitt

https://trasimenomusicfestival.com


 

LACMUS FESTIVAL

Created and directed by Louis Lortie

https://lacmusfestival.com


 

AMIATA PIANO FESTIVAL
Created and directed by Maurizio Baglini

http://www.amiatapianofestival.com


 

FERRARA PIANO FESTIVAL
Created and directed by Simone Ferraresi

https://www.ferrarapiano.org/