Những vỏ ốc

01/09/2020 - 1 videos

¶ Người ta nói những vỏ ốc không có ngôn từ nhưng trong âm thanh đơn sơ của chúng là cả một đại dương. Qua thời gian, sự cần mẫn và chậm rãi của những con sóng đã tạo nên hình hài của vật chất sống, và chúng, từng lớp một, hấp thụ vào bên trong mình ánh sáng và năng lượng.
¶ Cũng theo cách đó, các quy trình tinh tế và kiên nhẫn, được kết hợp khôn ngoan, đem lại sự sống cho những cây đàn piano của chúng tôi, từng cây một.
¶ Mỗi cây đàn là độc bản duy nhất, hàm chứa sự tinh túy và nhạy cảm được trao gửi từ những bàn tay lão luyện đã tạo nên hình dạng và âm thanh của chúng.
¶ Những cây đàn sẽ được lựa chọn bởi những người nhận thấy giá trị của họ được phản chiếu từ chúng. Họ cảm nhận được đạo đức, phẩm chất và sự sáng tạo, những giá trị nền tảng mà trên đó, lịch sử của chúng tôi và những người thợ thủ công được hình thành.
¶ Người ta nói những vỏ ốc không có ngôn từ nhưng cả một đại dương được biểu đạt trong âm thanh đơn sơ của chúng