Klavierhaus GmbH được các nhà sản xuất piano hàng đầu thế giới như: Piano Fazioli (Ý) Schimmel (Đức), Yamaha (Nhật) Feurich (Áo) tin tưởng, Klavierhaus sẽ giúp bạn có những kiến thức cần thiết khi mua, sử dụng và bảo trì một cây đàn.
Những thắc mắc của bạn về tính năng âm nhạc, kỹ thuật của cây đàn piano sẽ được các nghệ sĩ, giảng viên và chuyên viên kỹ thuật của Klavierhaus giải thích cặn kẽ. Với kinh nghiệm sâu rộng trong biểu diễn, giảng dạy và bảo trì piano, Klavierhaus sẽ giúp bạn nhận ra những quan niệm đúng và chưa đúng khi nói về cây đàn piano.