FAZIOLI F308 TRADITION

23/10/2020 - Piano Fazioli
– F308 là viên ngọc quý tuyệt đích của dòng đàn piano Fazioli. Cây đàn được thiết kế cho các phòng hòa nhạc hiện đại có sức chứa lớn và không gian rất lớn. F308 sở hữu một sức mạnh to lớn và sự phong phú đặc biệt về hòa thanh do chiều dài của dây đàn được tăng lên ở âm vực trầm.
– Đặc điểm nổi bật của nó chính là pedal thứ tư, một sáng tạo của Fazioli. Nó được đặt bên trái của ba bàn đạp truyền thống, giúp làm giảm khoảng cách từ búa đến dây đàn, do đó giảm âm lượng mà không làm thay đổi âm sắc; đồng thời, pedal thứ tư này đem lại những ưu việt cho việc biểu diễn các kỹ thuật glissandos, pianissimos, các đoạn nhanh và legatos.